• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
นำเสนอในงานประชุม/สัมมนา
ไฟล์นำเสนอการอบรม PDF พิมพ์ อีเมล

การอบรบวิทยากร การดูแลสุขภาพวิถีธรรม

ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 

ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

 
ไฟล์งานนำเสนอในการอบรม PDF พิมพ์ อีเมล

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ของการติดตาม และประเมินผลงาน (ตจบ.)

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมรายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา

 
ไฟล์นำเสนอประสบการณ์ PDF พิมพ์ อีเมล

เรื่อง การสัมมนาวิชาการ นำเสนอประสบการณ์ : นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วย
การแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ

ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย  แอร์พอร์ต  ปทุมธานี

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่คะ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น. ตำรับยาแผนไทยเบญจอำมฤตย์
๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. นวัตกรรมรำผ้าพลองทำนองสรภัญป้องกันโรค
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. ผลการทำสมาธิ SKT 1-2 ต่อการลดอาการปวดศีรษะไมเกรน
๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น. ให้ความรู้และฝึกสมาธิบำบัดบรรเทาความเครียดของผู้ป่วยมะเร็ง
๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ น. ผลของการฝึกสมาธิบำบัดต่อระดับความดันโลหิตของผู้รับบริการในแผนกงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. ผลจากการรับประทานอาหารแมคโครไบโอติกส์แบบ มา - ปี ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าชีวเคมีในเลือด

๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ น. ผลการรักษาผู้ป่วยอาการคันเรื้อรัง โดยใช้การแพทย์ทางเลือกแบบผสมผสาน
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. การรักษาอัมพาตใบหน้า ด้วยวิธีการนวดไทยแบบราชสำนัก
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. การออกกำลังกายแบบมณีเวชต่อการจัดการอาการปวดหลังเรื้อรัง
๑๓.๔๕ - ๑๔.๑๕ น. การดำเนินงานบ้านปันสุขภาพ จ.สุพรรณบุรี
๑๔.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. หัวข้อที่๑ การนวดฝ่าเท้าเพื่อลดภาวะ Poor monofilament ในผู้ป่วยเบาหวาน
๑๔.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. หัวข้อที่๒ ผลของการนวดเท้าและแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรต่ออาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
๑๔.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. หัวข้อที่๓ นวัตกรรมแปรงสีฟันในการนวดกดจุดลดอาการมึนชาที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ น. การใช้การแพทย์ทางเลือกรักษากลุ่มอาการปวดเรื้อรังในโรงพยาบาลตรัง
๑๐.๑๕ - ๑๑.๐๐ น. homeoprohylaxis
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การดำเนินงานเสริมการป้องกันไข้เลือดออก สสอ.วัดโบสถ์
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ การเสริมป้องกันไข้เลือกออกยูพาโทเรียม รพสตท้อแท้
๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น. การสวนล้างลำไส้กับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๑๕.๑๕ - ๑๖.๑๕ น. โยคะกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 
การประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary therapy and Holistic care on Symptom management PDF พิมพ์ อีเมล

เอกสารจากการ ประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary therapy and Holistic care on Symptom management

เมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

สามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมได้ตามไฟล์ด้านล่าง 

 
สัมมนาวิชาการนำเสนอประสบการณ์บริการการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย : ประสบการณ์จากผู้ให้บริการ PDF พิมพ์ อีเมล

เอกสารจากการ สัมมนาวิชาการนำเสนอประสบการณ์บริการการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย : ประสบการณ์จากผู้ให้บริการ ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2554

สามารถ Download เอกสารประกอบการสัมมนาได้ตามไฟล์ด้านล่าง

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file ((จุฬารัตน์).pdf)(จุฬารัตน์).pdf1946 Kb4678
Download this file (alt.med.PCK.pdf)alt.med.PCK3007 Kb690
Download this file (HP for all.pdf)HP for all1334 Kb587
Download this file (new acupressure.pdf)new acupressure505 Kb585
Download this file (การนวดตา.pdf)การนวดตา2402 Kb14849
Download this file (การนำเสนออโรคยศาลเกาะสีชัง2.pdf)การนำเสนออโรคยศาลเกาะสีชัง23444 Kb4420
Download this file (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 8 อ.pdf)การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 8 อ1107 Kb23887
Download this file (งานนำเสนอ(รามิล).pdf)งานนำเสนอ(รามิล)446 Kb2758
Download this file (งานนำเสนอกดจุดบำบัด อ.ทุมมี นิยมเดชา.pdf)กดจุดบำบัด อ.ทุมมี นิยมเดชา2486 Kb795
Download this file (ชมรมสายใยโรงพยาบาลละงู(เฉลิม.pdf)ชมรมสายใยโรงพยาบาลละงู12707 Kb441
Download this file (ทับหม้อเกลือ_21.04.54(นภาภรณ์).pdf)ทับหม้อเกลือ1789 Kb20675
Download this file (นวดกดจุดฝาเท้าใน  ELDER  WITH  CPAP 2อ.ลัดดาวัย์.pdf)นวดกดจุดฝาเท้าใน ELDER WITH CPAP 2อ.ลัดดาวัย์836 Kb2434
Download this file (นำเสนอ  กรมแพทย์ทางเลือกล่าสุด.pdf)นำเสนอ กรมแพทย์ทางเลือกล่าสุด4235 Kb10426
Download this file (นำเสนอหลังคลอด(ฝาซีล๊ะ).pdf)นำเสนอหลังคลอด(ฝาซีล๊ะ)3124 Kb8731
Download this file (นำเสนอโครงการสานสายใย.pdf)นำเสนอโครงการสานสายใย4597 Kb789
Download this file (ประสบการณ์การบำบัดโรคด้วยธรรม.pdf)ประสบการณ์การบำบัดโรคด้วยธรรม3525 Kb1544
Download this file (มะเกลือ.pdf)มะเกลือ.pdf1109 Kb4650
Download this file (สมุนไพรจีนกับการบำบัดโรคเรื้อรังโดย หลักการ การแพทย์นาโนเทคโนโลยี.pdf)สมุนไพรจีนกับการบำบัดโรคเรื้อรังโดย หลักการ การแพทย์นาโนเทคโนโลยี5584 Kb1059
Download this file (หมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาพ  8อ..pdf)หมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาพ 8 อ.13153 Kb40348
Download this file (เก้าอี้สุขภาพ.pdf)เก้าอี้สุขภาพ3353 Kb545
Download this file (เรกิ(คุณวัลย์ฉวี).pdf)เรกิ(คุณวัลย์ฉวี)500 Kb4473
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด