• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน


การรักษาเบาหวานด้วยธรรมชาติบำบัด PDF พิมพ์ อีเมล

โดย : นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
สำหรับเนื้อหาที่นำมาบรรยายในหัวข้อนี้เป็นประสบการณ์ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี ได้ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานมาระยะเวลาหนึ่ง เป็นการดูแลรักษาโดยใช้ธรรมชาติบำบัด ก่อนอื่นขอปูพื้นสักนิดเรื่องเบาหวาน เป็นข้อมูลเชิงการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความเกี่ยวกับเบาหวาน PDF พิมพ์ อีเมล

  ไทยสเตมไลฟ์โชว์ห้องปฏิบัติการ สเต็มเซลล์รักษาแผลเบาหวาน 

สร้างเมื่อ 28 - ธ.ค. - 49

 
งานวิจัยเกี่ยวกับเบาหวาน PDF พิมพ์ อีเมล

  พระพุทธาเยียวยาโรค 2 : พุทธสมาธิในการลดน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้วิจัย : สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี, สิริพิชญ์ เตรียมชัยศรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
แนวทางการจัดบริการโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล

 จากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ด้านการแพทย์ทางเลือก ในปีงบประมาณ 2546-2548 ที่ผ่านมา พบว่า สถานบริการสุขภาพหลายแห่งได้มีการจัดบริการด้านการแพทย์ทางเลือก โดยการนำเอาเทคนิควิธีการด้านการแพทย์ทางเลือกมาผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...
 
แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน PDF พิมพ์ อีเมล
อ่านเพิ่มเติม...
 


 
 
 

โฮมีโอพาธีย์ป้องกันไข้เลือดออก

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด