• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย


7 ปีแห่งการเรียนรู้และเพิ่งเริ่มค้นหาความจริงในชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล

 โดย : คุณอุษา ศศิวงษ์ภักดิ์ดี (บัว ดลใจ)
กลุ่มอาทรเพื่อนมะเร็ง
สืบเนื่องจากการป่วยเป็นโรคมะเร็ง 2 ครั้ง ทำให้มีเวลาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและฟังสังคมรอบตัวมากขึ้น โดยได้รับความรักและเมตตาจากกัลยาณมิตรต่าง ๆ ในชีวิต และเรียนรู้ว่าชีวิตเริ่มต้นและจบลงทุกขณะจิต แต่หากจะอยู่ในโลก ต้องอยู่อย่างสง่างาม ด้วยศิลปะเฉพาะตัว ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ แต่แบ่งปันกันได้ หมอยาทื่ไหนก็สู้

อ่านเพิ่มเติม...
 
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (Palliative Home Care in Cancer Patients) PDF พิมพ์ อีเมล

 โดย : อาจารย์อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช
พยาบาลผู้ชำนาญการ 8 คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี
โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพของประชากรทั่วโลก เนื่องจากก่อให้เกิดความสูญเสียและความทุกข์ทรมานจากโรคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะสุดท้าย มีอาการลุกลามของโรคจนถึงชั้นรักษาไม่หาย และไม่มีแผนการรักษาใด ๆ นอกจากรับการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยกลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ความต้องการและการอภิบาลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยที่ใกล้ตาย PDF พิมพ์ อีเมล

โดย : บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา
มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
 ปัจจุบันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการที่ใช้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ มีการค้นคว้าหาตัวยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ และค้นหาเทคนิควิธีการรักษาพยาบาลใหม่ ๆ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนในด้านจิตใจของผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี PDF พิมพ์ อีเมล

 โดย : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
จากหนังสือ : รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

อ่านเพิ่มเติม...
 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สับสน PDF พิมพ์ อีเมล

 โดย : นายแพทย์เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกูล
อดีตผู้อำนวยการ ร.พ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
ในช่วงแรกของการระบาดของเอดส์ในภาคเหนือ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีขนาด 10 เตียง หมอที่ดูแลผู้ป่วยเอดส์เล่าให้ฟังว่า มีผู้ป่วยเอดส์ 7 คน ป่วยพร้อมกัน เป็นเพื่อนกับทั้งหมดแต่มีเพียงรายเดียวที่มีอาการหนัก ส่วน

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

โฮมีโอพาธีย์ป้องกันไข้เลือดออก

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด