• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
สรุปคำบรรยายวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย เรื่องการพยาบาลยุคใหม่ 503
2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1721
3 การบรรยายประชุมวิชาการเรื่อง บทบาทของน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพและความงาม 10276
4 การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลสุขภาพและบำบัดโรคด้วยสมาธิและจิตใต้สำนึก 4424
5 การประชุมวิชาการ เรื่อง การกดจุดรักษาตนเอง 3158
6 การประชุมวิชากร เรื่อง การนวดแบบชอง (การจับเส้น) 18077
7 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง สมุนไพร : ต้านมะเร็ง 16789
8 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง สมุนไพร : ไข้หวัดใหญ่ – ไข้หวัดนก 8466
9 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างไรไม่ถูกหลอก 9462
10 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง รูปร่างสวยด้วยนวดไทยประยุกต์ 4959
11 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง โภชนาการทางเลือก 6028
12 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง พุทธธรรมบำบัดโรค 6397
13 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง ไทเก๊กเสริมพลังชีวิต 10526
14 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง คุณค่าทางโภชนาการของพืชผักพื้นบ้านในประเทศไทย 20168
15 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง กินอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพที่ดี 4830
16 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง กินอยู่อย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงด้วยอาหารต้านโรค 8577
17 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง การแพทย์ทิเบต 3239
18 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง การนวดภาคอีสาน (นวดขิดเส้น) 14251
19 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง การนวดภาคเหนือ (เอาม่าน) 4662
20 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง การนวดภาคกลาง (ข้อต่อ กระดูกซ้น) 6938
21 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง การนวดนักมวย (ภาคใต้) 5530
22 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้อโรมาเธอราปีในวัยทอง 2720
23 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง Natural Flavour จากพืชสมุนไพรไทย 7841
24 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารที่เป็นยา 4132
25 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพด้วยปัญจขันธ์ 4204
26 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง สมาธิเคลื่อนไหว ศาสตร์พุทโต ชินโต 4513
27 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง อัญมณีบำบัด 8776
28 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง พุทธสุขภาพ ตีลัญจกร 6198
29 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง ฮวงจุ้ยกับสุขภาพ 3446
30 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง ปัสสาวะบำบัด 4232
31 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง การเผชิญการตายอย่างสงบ 3509
32 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง *การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Reflexology)* 18429
33 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง ดนตรีเพื่อสุขภาพ 9360
34 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง กายหายไข้ ใจหายทุกข์ 2833
35 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง หนอนบำบัด (Maggot Therapy) 2563
36 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาภูมิแพ้ด้วยธรรมชาติบำบัด 4217
37 การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง หลักการแพทย์ทางเลือกในการเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย 5719
 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด