• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
การดูแลผู้ป่วยปวดหลังปวดเอว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การสัมมนาวิชาการ *การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยการแพทย์ผสมผสาน* 3219
2 Thai Traditional Massage for Back Pain 5829
3 การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว ด้วยดุลยภาพบำบัด 19224
4 การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยวารีบำบัด 2435
5 การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 12208
6 การแพทย์แผนจีน ศาสตร์พันปีกับการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว 4088
7 การแพทย์แผนไทย นวดไทย ในผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว 18528
8 เทคนิคการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์ผสมผสานในผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว 1925
9 พยาธิสภาพของการปวดหลัง ปวดเอว 2881
10 โยคะกับการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง (Yoga for Back Pain) 5404
 
 
 
 

โฮมีโอพาธีย์ป้องกันไข้เลือดออก

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์