• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
การดูแลผู้ป่วยปวดหลังปวดเอว
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การสัมมนาวิชาการ *การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยการแพทย์ผสมผสาน* 5264
2 Thai Traditional Massage for Back Pain 27588
3 การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว ด้วยดุลยภาพบำบัด 30148
4 การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยวารีบำบัด 4349
5 การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 31846
6 การแพทย์แผนจีน ศาสตร์พันปีกับการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว 8593
7 การแพทย์แผนไทย นวดไทย ในผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว 39993
8 เทคนิคการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์ผสมผสานในผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว 3305
9 พยาธิสภาพของการปวดหลัง ปวดเอว 4743
10 โยคะกับการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง (Yoga for Back Pain) 10767
 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด