• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 7 ปีแห่งการเรียนรู้และเพิ่งเริ่มค้นหาความจริงในชีวิต 2434
2 การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (Palliative Home Care in Cancer Patients) 26656
3 ความต้องการและการอภิบาลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยที่ใกล้ตาย 3976
4 ช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี 3177
5 แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สับสน 8839
6 แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ 5979
7 มิตรภาพระหว่างชีวิต 1789
8 เรียนรู้จากสถานการณ์จริง : การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ตายอย่างสงบ 4986
9 วิธีปฏิบัติธรรมอย่างง่าย ๆ สำหรับผู้ป่วย 3355
10 สัมภาษณ์คุณแก้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่องการเตรียมตัวของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เพื่อลงในหนัง 2559
11 องค์รวมแห่งชีวิตและสุขภาพตามแนวคิดศาสนาอิสลามและทัศนคติในเรื่องความตาย 2521
 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด