• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
บทความวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เอกสารประกอบการนำเสนอ การประชุมวิชาการนำเสนอประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ 16
2 สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย กลุ่มวัยเรียน 75
3 การส่งเสริมสุขภาพด้วยเวชศาสตร์บูรณาการเพื่อผู้สูงอายุ 52
4 การเจริญสติบำบัด 426
5 ดุษฎีนิพนธ์ 510
6 คู่มือ การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยการแพทย์ผสมผสาน 1245
7 แนวทางการดูแลผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์ผสมผสาน 1773
8 Naturopathy ในการบูรณาการรักษาโรคสมาธิสั้น 566
9 สวดมนต์และสมาธิบำบัดเพื่อการรักษาโรค 770
10 สู้โรคเรื้อรังด้วยอาหารแมคโครไบโอติกส์ 643
11 การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วยเทคนิคการแพทย์ผสมผสาน 958
12 ตำรับโฮมีโอพาธีย์ เมอร์ค-โซล 30 C (Merc.-Sol. 30 C) สำหรับป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 746
13 ความรู้พื้นฐานความดันโลหิตสูง (Hypertension) 1634
14 การดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดด้วยการแพทย์ผสมผสาน 894
15 โรคมะเร็ง และการรักษาในมุมมองของการแพทย์มนุษย์ปรัชญา 574
16 เบาหวานกับแพทย์ผสมผสาน 652
17 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาสมุนไพรตำรับรักษาปอดพิการในผู้ป่วยโรคซิลิโคสิส 842
18 แนวทางการสวนล้างลำไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิด 646
19 การประเมินประสิทธิผลการผ่าตัดพังผืดเทียมในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อก 997
20 การสะกดจิตทางเวชปฏิบัติ 1206
21 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัด 1224
22 น้ำเหลืองไม่ดี 1538
23 หัวเราะบำบัด (Laughter Therapy) 3956
24 ต้นแบบการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโฮมิโอพาธีย์เสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 592
25 การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดเรื้อรังระบบกระดูกและกล้ามเนื้อด้วยการแพทย์ผสมผสาน 885
26 การนวดสัมผัสปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย(ปรับจัดกระดูกไทย) 4369
27 การพัฒนาองค์ความรู้บรรเทาโรคหูตึงด้วยศาสตร์การกดจุด (Acupressure) 5657
28 คุณประโยชน์ของโอเมก้า 3 ในน้ำมันปลา 11670
29 พลังสัมผัสเพื่อดูแลสุขภาพ 4694
30 การประชุมวิชาการ เรื่อง สมาธิบำบัด 7738
 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด