• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
การนวดตารักษาโรค ต้อหินเรื้อรัง PDF พิมพ์ อีเมล

              ทางสำนักการแพทย์ทางเลือก ได้ ตรวจสอบวิธีการนวดตา รักษาโรคต้อหินเรื้อรัง ของ นายแพทย์สมเกียรติ  อธิคมกุลชัย ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านทางจักษุวิทยา จากแพทยสภา พบว่า มีผู้ป่วยที่มายืนยันว่ารักษาได้ผลจริง และเป็นที่ประจักษ์หลายท่าน แม้กระทั่ง ผู้ป่วยที่เป็นแพทย์ ก็ยังมารักษาและมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สมควรที่จักษุแพทย์ทั่วประเทศอาจจะต้องมาร่วมศึกษาวิธีการบำบัดรักษาแนวใหม่นี้ จากนายแพทย์ท่านดังกล่าวนี้ และทางสำนักการแพทย์ทางเลือกยินดีเป็นสื่อกลางให้แพทย์ผู้สนใจมาร่วมทำการศึกษาวิธีการบำบัดรักษาแบบนี้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมาณจากโรคเกี่ยวกับดวงตาเหล่านี้อยู่ หากสนใจ ติดตามจาก   http://www.doctorsomkiat.com/

 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด