• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
อบรมประจำปี เรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 17 PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรม

เรื่อง คีเลชั่นบำบัด "Chelation Therapy" ครั้งที่ 17

ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องบุศราคัมบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทีรยม กทม. 

เอกสารเข้าร่วมอบรม  กำหนดการการเข้าอบรม  แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณออย (086-330-0309) 

 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด