• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก PDF พิมพ์ อีเมล

ให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 

>>>รับบริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับกลุ่มอาการ ภูมิแพ้เรื้อรัง สมาธิสั้น ออทิสติก
        โครงการพิสูจน์ศาสตร์โฮมีโอพาธีย์ ทุกวัน พฤหัสสัปดาห์ที่ หนึ่งและสามของเดือน
        เวลา 13.00 - 15.00 น  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 591 7007 ต่อ 2706

>>> รับบริการตรวจรักษาด้วยการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีย์

เวลา09.00 - 14.00 น. 
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Dr. Anirban SuKul         
ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
***หมายเหตุ รับไม่เกิน 20 เคส ต่อวัน
ติดต่อนัดคิวล่วงหน้าได้ที่ เบอร์ 02-591-7007 ต่อ 2706

>>> รับบริการตรวจรักษาด้วยเทคนิคด้านการผ่าตัดเทียม
            รักษาอาการข้อเข่าเสื่อม และออฟฟิศซินโดรม 
          เวลา 09.00 - 15.00 น.
              โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประทีป  ไวคำนวณ
              ในวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
              ***หมายเหตุ รับไม่เกิน 50 เคส ต่อวัน
             ติดต่อนัดคิวล่วงหน้าได้ที่ เบอร์ 02-591-7007 ต่อ 2706

 

>>>  ตารางการให้บริการทางด้านการแพทย์ทางเลือก
         เริ่มทำการเวลา  08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.    

วัน

การรักษา

จันทร์

วิตามิน-คีเลชั่นบำบัด / กดจุดสะท้อนเท้า

อังคาร

 ฝังเข็ม (แพทย์จีน)

พุธ

ฝังเข็ม / การบำบัดโฮมีโอพาธีย์ / ตรวจโรคทั่วไป

พฤหัสบดี

ฝังเข็ม (แพทย์จีน) / วิตามินบำบัด-คีเลชั่นบำบัด

 download เอกสารให้ความรู้

แผ่นพับการฝังเข็ม แผ่นพับคีเลชั่นบำบัด แผ่นพับวิตามินบำบัด

 ***   หมายเหตุ สอบถามและนัดวันรักษาล่วงหน้า ได้ที่ เบอร์  02-591-7007 ต่อ 2706

         ณ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7
         กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด