• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ
ที่อยู่:
เลขที่ 88/23 หมู่ 4 อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02-149-5636
แฟกซ์: 02-149-5637
http://www.dtam.moph.go.th/alternative/

ข้อมูล: Miscellanous info

 


 
 
 

 

เข้าสู่ระบบ

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด