• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจ

รับบริการตรวจรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก

ตารางการให้บริการทางด้านการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์ประเมินและพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ทางเลือก
เริ่มทำการเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.
วันอังคาร          การฝังเข็ม/ การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีย์
วันพุธ              การบำบัดโฮมีโอพาธีย์(อ.สมพร สุวรรณมาโจ)  (สัปดาห์ที่ 1,สัปดาห์ที่ 4)
วันพฤหัสบดี       การผ่าตัดพังผืดเทียม (เปิดสัปดาห์ที่ 2, สัปดาห์ที่ 4 )
วันพฤหัสบดี       การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีย์

*.ติดต่อสอบถามโทร.  คุณ พัชริน  02-1495636

 
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ขอเรียนเชิญแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง ดุลยภาพบำบัดเพื่อความเจ็บปวดและเจ็บป่วยเรื้อรัง "Equilibropathy for an affordable national healthcare" ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลยคะ

       
ตารางการอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๕๗

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมบริการสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์  :  ๐๒-๑๔๙-๕๖๓๖

คุณดวงเดือน    : ๐๘๙-๔๕๕-๙๕๕๙

คุณวรรณนิษา   : ๐๘๑-๗๙๑-๙๙๒๙

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางอบรมระยะสั่นได้ที่นี่คะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การสวดมนต์บำบัด

ขอเรียนเชิญ บุคลากร และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
การสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยิน
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

*** ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ ในการจัดงาน***

ณ วัดสังฆทาน  ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   ดาวน์โหลดแผนที่ คลิ๊กเลย

>>>ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน<<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณฐิตินันท์   : ๐๘๑ - ๘๒๖ - ๗๓๖๙
คุณจักรกฤษ : ๐๘๒ - ๓๔๗ - ๓๓๘๘
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 

 

 
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด

โดยการสวดมนต์บำบัดแบบไทย สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการนำการสวดมนต์บำบัดมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและของประชาชน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยได้ขอความร่วมมือจากสาธารณสุขทุกจังหวัด รายงานผลการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 
แบบฟอร์ม รายงานผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด

ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดและรายงานผลการจัดกิจกรรม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการรณรงค์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
โดยการสวดมนต์บำบัดแบบไทย สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์บำบัดเป็นประจำทุกวันที่วัดใกล้บ้าน
ตลอดช่วงเข้าพรรษาและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้
ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณฐิตินันท์  อินทอง  เบอร์โทร : ๐๘๑ ๘๒๖ ๗๓๖๙
Email : prayerdtam@hotmail.com
>>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กเลยคะ<<<

 
ขอเรียนเชิญบุคคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมการจัดสัมมนานำเสนอประสบการณ์

 เรียนเชิญบุคคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมการจัดสัมมนานำเสนอประสบการณ์ :
นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
*** กำหนดการจัดสัมมนานำเสนอประสบการณ์ ***
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคปฎิบัติ ๑๒(๒)(ก) PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย
ฉบับที่  ๐๑๗/๒๕๕๗   เรื่อง กำหนดการและสถานที่สอบ และข้อปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ  ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนที่สถานที่สอบ ภาคปฎิบัติ >>คลิ๊กเลย

ฉบับที่ ๐๑๘/๑๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   วิชาเภสัชกรรมไทย

 

 

ฉบับที่ ๐๑๙/๑๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   วิชาการผดุงครรภ์ไทย

 

 

ฉบับที่ ๐๒๐/๑๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   วิชาเวชกรรมไทย

 

 

ฉบับที่ ๐๒๑/๑๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   วิชาการนวดไทย

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (แผนที่ศิริราช-57-ไทย.pdf)แผนที่ศิริราช-57-ไทย.pdf1979 Kb57
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 124 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โฮมีโอพาธีย์ป้องกันไข้เลือดออก

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์