• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color

ข่าวประชาสัมพันธ์

SKT 1 ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ

** หมายเหตุ เปลี่ยนสถานที่จากเดิม โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจ.ปทุมธานี เป็น โรงแรมนนทบุรีพลาเลซ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานส่งเสริมบริการสุขภาพ สำนักการแพทย์ทางเลือก
โทร. ๐๒-๑๔๙-๕๖๓๖ , ๐๒-๕๙๑๗๐๐๗ ต่อ ๒๖๐๕-๒๖๐๖
คุณดวงเดือน ๐๘๙-๔๕๕-๙๕๕๙ , คุณวรรณนิษา ๐๘๑-๗๙๑-๙๙๒๙
ส่งแฟกซ์ใบสมัครมาที่
โทรสาร ๐๒-๑๔๙-๕๖๓๗ หรือ Email : alternative2554@gmail.com
ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กเลยคะ

 
ปฎิทินการฝึกอบรม ประจำปี 2558

ดูปฎิทินการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2558>>คลิ๊กเลยคะ

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมของสำนักการแพทย์ทางเลือก
หลักสูตร การกดจุดบำบัด(Acupressure)  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช จ. นนทบุรี
รุ่นที่ 18  วันที่ 26 - 30 ม.ค. 2558
รุ่นที่ 19  วันที่ 25 - 29 พ.ค. 2558
รุ่นที่ 20  วันที่ 27 - 31 ก.ค. 2558


หลักสูตร การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช จ. นนทบุรี
รุ่นที่ 12  วันที่ 12 - มี.ค. - 10 เม.ย. 2558 


หลักสูตร การนวดกดจุดสะท้อนเท้า  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช จ. นนทบุรี
รุ่นที่ 4   วันที่ 22 - 26 มิ.ย.2558


หลักสูตร สมาธิบำบัดเพื่อการเยียวยา ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
วันที่ 22 - 24 ธ.ค. 2557


อบรมระยะสั่น " โยคะบำบัดกับโรคเรื้อรัง"
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2558
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 2558
อบรมระยะสั่น " โยคะบำบัดอาการปวดข้อสะโพกและข้อเข่า"
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อบรมระยะสั่น " นวดแก้อัมพฤกษ์ใบหน้า"
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มี.ค. 2558
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 2558
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ส.ค. 2558
อบรมระยะสั่น " นวดไทยสลายพุง"
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เม.ย. 2558
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ก.ค. 2558

แบบฟอร์มการสมัครอบรมระยะสั่น คลิ๊กเลยคะ


 

 
ขอเชิญผู้สนใจ

รับบริการตรวจรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก

ตารางการให้บริการทางด้านการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์ประเมินและพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ทางเลือก
เริ่มทำการเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.
วันอังคาร          การฝังเข็ม/ การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีย์
วันพุธ              การบำบัดโฮมีโอพาธีย์(อ.สมพร สุวรรณมาโจ)  (สัปดาห์ที่ 1,สัปดาห์ที่ 4)
วันพฤหัสบดี       การผ่าตัดพังผืดเทียม (เปิดสัปดาห์ที่ 2, สัปดาห์ที่ 4 )
วันพฤหัสบดี       การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีย์

*.ติดต่อสอบถามโทร.  คุณ จิตตรา  02-591-7007 ต่อ 2706

 

 
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ขอเรียนเชิญแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง ดุลยภาพบำบัดเพื่อความเจ็บปวดและเจ็บป่วยเรื้อรัง "Equilibropathy for an affordable national healthcare" ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลยคะ

       
ตารางการอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๕๗

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมบริการสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์  :  ๐๒-๑๔๙-๕๖๓๖

คุณดวงเดือน    : ๐๘๙-๔๕๕-๙๕๕๙

คุณวรรณนิษา   : ๐๘๑-๗๙๑-๙๙๒๙

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางอบรมระยะสั่นได้ที่นี่คะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การสวดมนต์บำบัด

ขอเรียนเชิญ บุคลากร และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
การสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยิน
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

*** ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ ในการจัดงาน***

ณ วัดสังฆทาน  ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   ดาวน์โหลดแผนที่ คลิ๊กเลย

>>>ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน<<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณฐิตินันท์   : ๐๘๑ - ๘๒๖ - ๗๓๖๙
คุณจักรกฤษ : ๐๘๒ - ๓๔๗ - ๓๓๘๘
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 

 

 
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด

โดยการสวดมนต์บำบัดแบบไทย สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการนำการสวดมนต์บำบัดมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและของประชาชน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยได้ขอความร่วมมือจากสาธารณสุขทุกจังหวัด รายงานผลการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคปฎิบัติ ๑๒(๒)(ก) PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย
ฉบับที่  ๐๑๗/๒๕๕๗   เรื่อง กำหนดการและสถานที่สอบ และข้อปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ  ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนที่สถานที่สอบ ภาคปฎิบัติ >>คลิ๊กเลย

ฉบับที่ ๐๑๘/๑๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   วิชาเภสัชกรรมไทย

 

 

ฉบับที่ ๐๑๙/๑๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   วิชาการผดุงครรภ์ไทย

 

 

ฉบับที่ ๐๒๐/๑๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   วิชาเวชกรรมไทย

 

 

ฉบับที่ ๐๒๑/๑๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   วิชาการนวดไทย

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (แผนที่ศิริราช-57-ไทย.pdf)แผนที่ศิริราช-57-ไทย.pdf1979 Kb124
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 94 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์

โฮมีโอพาธีย์ป้องกันไข้เลือดออก

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์