• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมวิชาการการแพทย์ผสมผสานไทย

ขอเชิญประชุมวิชาการการแพทย์ผสมผสานไทย
เรื่อง  “New Trend in Anti-aging Medicine 2014”
ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2557

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดประชุมวิชาการ
จาก โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร   

เป็นโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี ชั้น 5 ห้องบุษบา
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์ ผสมผสานไทย ให้กับแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ ที่จะนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบการดูแลสุขภาพประชาชน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0863419819 (สมคิด)

รายละเ อียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลยคะ

 
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด

โดยการสวดมนต์บำบัดแบบไทย สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการนำการสวดมนต์บำบัดมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและของประชาชน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยได้ขอความร่วมมือจากสาธารณสุขทุกจังหวัด รายงานผลการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 
แบบฟอร์ม รายงานผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด

ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดและรายงานผลการจัดกิจกรรม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการรณรงค์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
โดยการสวดมนต์บำบัดแบบไทย สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์บำบัดเป็นประจำทุกวันที่วัดใกล้บ้าน
ตลอดช่วงเข้าพรรษาและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้
ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณฐิตินันท์  อินทอง  เบอร์โทร : ๐๘๑ ๘๒๖ ๗๓๖๙
Email : prayerdtam@hotmail.com
>>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กเลยคะ<<<

 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

ภูมิปัญญาตะวันออก: มิติความหลากหลายกับการผสมผสานสู่บำบัดทางการพยาบาล
และการเตรียมตัวสู่อาเซียน
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2557
ณ  ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กเลย

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกดจุดบำบัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๑๘ (วันที่ ๒๔ - ๒๘ ก.พ. ๕๗),รุ่นที่ ๑๙ (วันที่ ๒๘ เม.ย. พ.ค. ๕๗) ,
รุ่นที่ ๒๐ (วันที่ ๒๖ - ๓๐ พ.ค. ๕๗)
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบคะ 

   
ตารางการอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๕๗

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมบริการสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์  :  ๐๒-๑๔๙-๕๖๓๖

คุณดวงเดือน    : ๐๘๙-๔๕๕-๙๕๕๙

คุณวรรณนิษา   : ๐๘๑-๗๙๑-๙๙๒๙

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางอบรมระยะสั่นได้ที่นี่คะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ (ฝึกอบรมระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(อบรมระยะสั้น)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐
ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาคารพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้คะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แมคโครไบโอติกส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แมคโครไบโอติกส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗,ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาารพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบนี้คะ

 

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ ณ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย (ยศเส) กรุงเทพฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้คะ

 
สมัครสอบความรู้การแพทย์แผนไทย PDF พิมพ์ อีเมล

<<<คลิ๊กเลย>>> สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 137 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โฮมีโอพาธีย์ป้องกันไข้เลือดออก

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์