• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • red color
 • green color

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจ

รับบริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับกลุ่มอาการ ภูมิแพ้เรื้อรัง สมาธิสั้น ออทิสติก

โครงการพิสูจน์ศาสตร์โฮมีโอพาธีย์ ทุกวัน พฤหัสสัปดาห์ที่ หนึ่งและสามของเดือน

เวลา 13.00 - 15.00 น  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 591 7007 ต่อ 2706

 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการแพทย์ผสมผสานไทย

เรื่อง 1st Nutraceutical Forum 2015” ( Basic Nutraceutical )
ในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ณ ห้องบุศราคัม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณออย (091-775-1246)
E-mail :  timacenter@hotmail.com
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 
แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

โดย หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

สามารถติดต่อได้ที่ ๐๔๕ ๕๑๑๙๔๑ - ๘ ต่อ ๑๒๒๑ E-mail : suanpanaboon.app@gmail.com

รายชื่อวิทยากรหลักสูตรแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ลิงค์เว็บไซต์แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมคลิ๊กเลยคะ

 
ปฎิทินการฝึกอบรม ประจำปี 2558

ดูปฎิทินการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2558>>คลิ๊กเลยคะ

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมของสำนักการแพทย์ทางเลือก
หลักสูตร การกดจุดบำบัด(Acupressure) ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช จ. นนทบุรี
รุ่นที่ 18  วันที่ 26 - 30 ม.ค. 2558
รุ่นที่ 19  วันที่ 25 - 29 พ.ค. 2558
รุ่นที่ 20  วันที่ 27 - 31 ก.ค. 2558


หลักสูตร การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช จ. นนทบุรี
รุ่นที่ 12  วันที่ 12 - มี.ค. - 10 เม.ย. 2558 


หลักสูตร การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช จ. นนทบุรี
รุ่นที่ 4   วันที่ 22 - 26 มิ.ย.2558


หลักสูตร สมาธิบำบัดเพื่อการเยียวยา ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
วันที่ 22 - 24 ธ.ค. 2557


อบรมระยะสั่น " โยคะบำบัดกับโรคเรื้อรัง"
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2558
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 2558
อบรมระยะสั่น " โยคะบำบัดอาการปวดข้อสะโพกและข้อเข่า"
วันที่ 5 มิ.ย. 2558
อบรมระยะสั่น " นวดแก้อัมพฤกษ์ใบหน้า"
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มี.ค. 2558
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 2558
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ส.ค. 2558
อบรมระยะสั่น " นวดไทยสลายพุง"
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เม.ย. 2558
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ก.ค. 2558

แบบฟอร์มการสมัครอบรมระยะสั่น คลิ๊กเลยคะ


 

 
ขอเชิญผู้สนใจ

รับบริการตรวจรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก

ตารางการให้บริการทางด้านการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์ประเมินและพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ทางเลือก
เริ่มทำการเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.
วันอังคาร          การฝังเข็ม/ การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีย์
วันพุธ              การบำบัดโฮมีโอพาธีย์(อ.สมพร สุวรรณมาโจ)  (สัปดาห์ที่ 1,สัปดาห์ที่ 4)
วันพฤหัสบดี       การผ่าตัดพังผืดเทียม (เปิดสัปดาห์ที่ 2, สัปดาห์ที่ 4 )
วันพฤหัสบดี       การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีย์

*.ติดต่อสอบถามโทร.  คุณ จิตตรา  02-591-7007 ต่อ 2706

 

 
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ขอเรียนเชิญแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง ดุลยภาพบำบัดเพื่อความเจ็บปวดและเจ็บป่วยเรื้อรัง "Equilibropathy for an affordable national healthcare" ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลยคะ

   
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การสวดมนต์บำบัด

ขอเรียนเชิญ บุคลากร และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
การสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยิน
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

*** ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ ในการจัดงาน***

ณ วัดสังฆทาน  ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   ดาวน์โหลดแผนที่ คลิ๊กเลย

>>>ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน<<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณฐิตินันท์   : ๐๘๑ - ๘๒๖ - ๗๓๖๙
คุณจักรกฤษ : ๐๘๒ - ๓๔๗ - ๓๓๘๘
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 

 

 
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด

โดยการสวดมนต์บำบัดแบบไทย สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการนำการสวดมนต์บำบัดมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและของประชาชน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยได้ขอความร่วมมือจากสาธารณสุขทุกจังหวัด รายงานผลการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 
แบบฟอร์ม รายงานผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด

ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดและรายงานผลการจัดกิจกรรม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการรณรงค์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
โดยการสวดมนต์บำบัดแบบไทย สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์บำบัดเป็นประจำทุกวันที่วัดใกล้บ้าน
ตลอดช่วงเข้าพรรษาและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้
ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณฐิตินันท์  อินทอง  เบอร์โทร : ๐๘๑ ๘๒๖ ๗๓๖๙
Email : prayerdtam@hotmail.com
>>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กเลยคะ<<<

 
คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีไข้หวัดและไข้สูง ปวดตามร่างกาย PDF พิมพ์ อีเมล

 1. พักผ่อนให้เต็มที่และเพียงพอที่ต้องการ ไม่นอนดึก
 2. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ และเมื่อร่างกายต้องการ เช่น คอแห้ง ตัวร้อนมีไข้ และทุกครั้งที่ไอหรือคัดจมูก ถ้าเป็นน้ำอุ่นจะดีที่สุด และไม่ควรดื่มน้ำเย็น
 3. ต้มสมุนไพรลูกใต้ใบ (phyllanthus amarus) ประมาณกำมือเล็กๆ 5 - 10 ต้นทั้งต้น กับน้ำสะอาดไม่เกิน 1 ลิตร แบ่งดื่ม 4 ครั้ง ทั้งวันเช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน หรือเวลามีไข้ จนกว่าอาการจะดีขึ้นใน 3-5 วัน
 4. ถ้าหากมีอาการปวดตามร่างกายหรือปวดจนทนไม่ได้ สำหรับผู้ใหญ่สามารถทานยาแก้ปวด เช่น Paracetamol ได้ โดยให้ทานขนาด 500 มิลลิกรัม 1-2 เม็ดต่อครั้งที่ปวดศีรษะ หรือร่างกาย ข้อพึงระวัง paracetamol หากทานยาเกินขนาด อาจมีฤทธิ์ทำลายตับได้ สำหรับกรณีมีไข้ ไม่แนะนำให้ทานยาลดไข้ เช่น paracetamol เพราะจะขัดขวางขบวนการจัดการกับเชื้อโรคของร่างกายได้
 5. รับประทานอาหารเมื่อร่างกายต้องการ หรือมีความอยากอาหารเท่านั้น ไม่ควรฝืนทานอาหารโดยที่ร่างกายไม่ต้องการหรือไม่อยากอาหาร
 6. ถ้าหากมีอาการทรุดลงมากกว่าเดิมหรือการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน ให้ไปพบแพทย์

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 155 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โฮมีโอพาธีย์ป้องกันไข้เลือดออก

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด