• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคนไทยคนทำงานที่สนใจ เข้าร่วมงาน

 "เมืองไทยใส่ใจคนทำงานแก้อาการออฟฟิตซินโดรม"
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องฝึกอบรม ๔๑๔ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
การจัดงานครั้งนี้ ฟรีตลอดงาน เรามีอาหารแจก และเอกสารติดไม้ติดมือให้
รับจำนวนจำกัด ประมาณ ๒๐ ท่าน สามารถสำรองที่นั่งได้ ที่เบอร์ ๐๙๒ - ๒๘๑ -๕๖๑๑ คุณยิ่งศักดิ์

 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

เปิดรับสมัคร
หลังสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถติดต่อได้ที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
Tel : (+66)2-564-4440-4  ext. 7590
Fax : (+66)2-986-9213 ext. 7597
รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้คะ

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้คะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการการแพทย์ผสมผสาน   เรื่อง "Cosmetic Homeopathy"
ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยด์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์ผสมผสาน ให้กับแพทย์เวชปฎิบัติ ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ ที่จะนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบการดูแลสุขภาพประชาชน
*** หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ณ วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ***
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณสมคิด  เริงวิจิตรา : ๐๘๖  ๓๔๑  ๙๘๑๙     
โทรศัพท์ : ๐๒ ๑๔๙ ๕๖๓๖ ,โทรสาร : ๐๒ ๑๔๙ ๕๖๓๗
ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

 

 
ขอเชิญ ผู้สนใจเข้ารับการตรวจรักษาสุขภาพ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ด้วยศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์  
Dr.Anirban Sukul

ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป
ณ  ศูนย์ประเมินและพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 7 ตึกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
สนใจติดต่อ คุณอัญชลี  โทร.02 149 5636  เบอร์ต่อภายในกรม 2602
มือถือ 0 85440 93390 85440 9339

 

 
ขอเรียนเชิญบุคคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการสัมมนานำเสนอประสบการณ์

 เรียนเชิญบุคคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการสัมมนานำเสนอประสบการณ์ :
นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
*** กำหนดการโครงการสัมมนานำเสนอประสบการณ์ ***
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รุ่นที่ ๑๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ มี.ค. - ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๗   
** เลื่อนเป็นวันที่  ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ **
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้คะ

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกดจุดบำบัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๑๘ (วันที่ ๒๔ - ๒๘ ก.พ. ๕๗),รุ่นที่ ๑๙ (วันที่ ๒๘ เม.ย. พ.ค. ๕๗) ,
รุ่นที่ ๒๐ (วันที่ ๒๖ - ๓๐ พ.ค. ๕๗)
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบคะ 

   
ตารางการอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๕๗

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมบริการสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์  :  ๐๒-๑๔๙-๕๖๓๖

คุณดวงเดือน    : ๐๘๙-๔๕๕-๙๕๕๙

คุณวรรณนิษา   : ๐๘๑-๗๙๑-๙๙๒๙

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางอบรมระยะสั่นได้ที่นี่คะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ (ฝึกอบรมระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(อบรมระยะสั้น)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐
ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาคารพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้คะ

 

 

 
การดำเนินงานเสริมการป้องกันไข้เลือดออก PDF พิมพ์ อีเมล

 การดำเนินงานเสริมการป้องกันไข้เลือดออก

ด้วยยา Homeopathy จากสมุนไพร Eupatorium Perfoliatum

* การเตรียมการ Eupatorium         

* การดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน

* ตัวอย่างการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล้างนี้คะ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 76 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โฮมีโอพาธีย์ป้องกันไข้เลือดออก

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์